Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door de Infine Brugge wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Infine Brugge behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.